Sünni Mezheplere bakıp Alevilikten ve Aleviliğimizde Şüphe e

Nach unten

Sünni Mezheplere bakıp Alevilikten ve Aleviliğimizde Şüphe e

Beitrag  Admin am Sa Jan 05, 2008 11:15 am

İslami Mezhepler, Alevilik ve Namaz, Mezheplerdeki Çelişkiler..

Sünni Mezheplerde, Haram/Caizlerde ve Namaz kılma şekillerindeki farklılıklara rağmen, Aleviliği o Mezheplerin İbadetlerine göre sorgulamak ve Namazı/İnanclarını Aleviliğe yamamak ne kadar doğru ?

Bu Asla Doğru Değil !

Sözüm, Aleviliğinden şüphe edipde, kendine Hak diyip, Çelişki dolu olan Sünni Mezheblere geçen Alevilere..

İslam 4 Halife dönemiyle birlikte ayrılıklara sahne olan bir dindir.Ehlibeyt karşıtları iktidar olmuş, İslam içerisinde kan dökülmüştür..
İslam Dininde bugün birçok Mezhep vardır.Sünni kesimlere göre hak olan 4 Mezheptir ama bu anlayış Mezhepçilikten ileri gitmez.
Sünni Mezhepler; Hanefi, Şafi, Maliki, Hambeli ve bir de Sünnilik ile yıllarca çatışmış olan Caferilik vardır..

Aleviliği ise bunlardan ayrı olarak değerlendirmemiz gerekmektedir.
Alevilik Mezhep değil, bir İnançlar Sistemidir.Bu İnanç Sistemi ise tüm Dünya Halklarının yaşayabileceği, Hümanist bir Felsefedir..
Alevilik Mezhep anlayışına karşıdır, MEZHEPÇİLİK yolumuza terstir..
Ne demişler;

Sofu Mezhebimin nesin sorarsın
Biz Muhammed Ali diyenlerdeniz
Biz Mezhep bilmeyiz, yolumuz vardır...

Bunlar Aleviliğin Mezheplere olan bakışını kısaca açıklamaktadır..
Aleviler yüzyıllarca Sünni kesimin Namaz dayatmalarına maruz kalmıştır.Sorun Alevilerin Namaz kılmamasıdır. Sünniler bunu Kafirlik olarak değerlendirirler..Oysa ki Sünniler bile kendi aralarında Hanefi, Şafi, Hambeli, Maliki olarak bölünmüşlerdir.Ve bu Mezheplerin Namaz kılış farklılıkları vardır.. Birinde haram olan Diğerinde Caiz olabiliyor..

Bazı Aleviler ise bunları bilmeden kendi yollarını ve İbadetlerini, Sünnilerin İbadetlerine göre sorguluyor.
Örneğin Anadolu Alevilerinin asimile olmuş kesimi genelde Hanefiliğe geçmişlerdir.Bu İnsanlar gerçekten Sünniliğin bile bölündüğünü ve İbadetlerde farklılık olduğunu bilmeyen ve bu yüzden yollarını bırakan İnsanlardır.. Sorun onlara, Hanefi Namazının HAK İBADET olduğunu kim söylemiş onlara ? Ya diğer Namazlar Hak ise ?

Peki nerede kaldı Önce İnsan diyen, Kadın Erkek ayırmayan Cemimiz..

Namazda kadın erkek ayrı olarak İbadet ederler.
Alevilikte ise Allah önüne bu ayrımla çıkmak doğru değildir.Çünkü Alevi Felsefesindeki Kırklar İnancına göre Kırklar Meclisinin kadın ve erkek üyeleri vardır ve onlar ayrım yapmadan sadece ruh olarak Allaha ibadet ediyorlardı.Alevilik bu yüzden İbadette ayrıma karşıdır.
Namaz bu yanı ile Alevi Felsefesinde yer edinemez..
Alevilere Namaz kıl diyenler bana hangi Mezhebin Namazı doğru gösterebilir mi ?

Kendilerine Hak Diyen Sünni Mezheplerin Çelişkileri;

Evet.. Bizler Aleviyiz..

Neden Namaz Kılmıyoruz ?

Cevap : İslam Dininde birçok Mezhep vardır..4 tanesi Sünni Mezhep, 1 tanesi ise Caferilik yada Şiilik diye adlandırılan Mezheptir.Caferiliğinde kendi içinde kolları vardır.Mesela İmamilik ve İsmaililik gibi..Aleviliği bunlardan ayrı değerlendirmemiz gerekiyor.. Alevilik öncelikle sadece İslam Dini kaynaklı bir İnanç Sistemi değildir.Bazı araştırmacılara göre Alevilik İslamdan bile eskidir.Evet buna şaşırmayın, Osmanlı Defterinin eski Kayıtlarında Alevilerden '' Işıklar / Işık Taifesi '' olarak bahsedilir. Sonradan Bektaşi ve Kızılbaş İsimleri gelmiştir..
Işık Kelimesi, eski Anadolu Halklarından biri olan Luvilerden gelebilir belkide.. Yada Anadoluda çok eski zamanlarda Sivas Malatya Yöresinde yaşayan Palvakiler, Zerdüşt İnançlarını devam ettiren Ermenilerdi.Onlar, dönemin hakim İmparatorluğu tarafından sürekli '' Mum Söndürenler '' olarak adlandırılmıştır.Bu iftira bize de atılmıştı.Palvakilerin Dini Ocakları vardı ve ibadetlerini açık açık yapmazlardı.

Gelelim Kuran'a.. Kuran da insanların İbadet yapması istenir.Bu Namaz olarak da geçer ama hangi Namaz ? Şafi Mezheninin Namaz hareketleri farklıdır, Hanefilerin farklıdır, Caferilerin farklıdır, Hambelilerin farklıdır..

Peki nedir doğru olan ?
Bana doğru olanı kim açıklayabilir.
Kuran'a inananlar, Kuranda bana Namazın tarifini gösterebilir mi ?

Sünnilere göre Namaz Mirac da farz kılınmıştır ve Sünniler ne hikmetse kendilerini Hak Mezhep olarak adlandırır ama birinde caiz olan diğerinde haram nedense.. Burası ise diğer ilginç konudur.. Sünniler Miraç ile birlikte Namaza, Aleviler Miraç ile Kırklar Cemine inanırlar... Neden Alevi inancını kenara atıp, Sünnilerin Miraçta farz kılındığını iddia etti İbadete göre Aleviliğimizi sorguluyoruz ?
Şimdi Aleviler hangi Namazı kılsınlar ?

Hz Ali hangi Namazı kılıyordu ?
Hanefi Namazı mı ? Şafi Namazı mı ? Hambeli Namazı mı ? Maliki Namazı mı ? Caferi Namazı mı ?

Gerçek olan nedir ? Bilmiyoruz..

Peki neden İnsanlar Namaz kılarken Kadın ve Erkek ayrı kılarlar.
İşte bu Aleviliğe ters.Alevilikte Kadın Erkek ayrımı yapılmadan, arınarak Cem meydanına sadce ruhumuz ile çıkarız.. Bizde kadın erkek ayrımı yoktur.Ama Namaz kılarken ne hikmetse İnsanlar ayrılırlar.Bu Alevi felsefesine ters, olaya bu açıdan baktınız mı ?

Bence hayır.
avatar
Admin
Admin

Anzahl der Beiträge : 124
Anmeldedatum : 02.01.08

Benutzerprofil anzeigen http://aleviler.forumieren.de

Nach oben Nach unten

Nach oben


 
Befugnisse in diesem Forum
Sie können in diesem Forum nicht antworten